ČLENOVIA SAVP

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Téme zdravého a rozumného stravovania a využitia výživy v prevencii a liečbe ochorení sa venuje od roku 1989. Absolvoval Lekársku fakultu v rokoch 1984 – 1990 na Jeseniovej fakulte v Martine a LF UK v Bratislave. Titul PhD. získal v roku 1999 v odbore Normálna a patologická fyziológia za výskum včasných štádií aterosklerózy (endotelová dysfunkcia). Po skončení štúdia pracoval na Geriatrickom oddelení Nemocnice Dunajská Streda a potom 12 rokov pôsobil ako odborný asistent na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Okrem toho dlhoročne viedol sériu výberových prednášok o výžive v rámci medziodborového štúdia Univerzity Komenského a prednášal Výživu človeka na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V roku 2004 z osobných dôvodov opustil výskumnú a akademickú činnosť a založil svoju Ambulanciu klinickej výživy. Je autorom stoviek populárno-náučných článkov, rozhlasových programov, televíznych vystúpení a trinástich kníh, ktoré sa dostali na prvé priečky v predaji na Slovensku aj v Česku a prekročili už hranicu 900 tisíc predaných kusov. Venuje sa aj prednáškovej činnosti pre verejnosť a rôznym filantropickým aktivitám. Bol aktívny v mnohých zdravotných projektoch od úrovne miestnych samospráv až po Ministerstvo zdravotníctva SR, v rokoch 1990 – 1992 bol externým poradcom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a sociálne veci. V minulosti bol pretekárskym plavcom na úrovni vrcholového športu – ako 15 ročný získal svoj prvý titul Majster Československa dospelých, bol mnohonásobným Majstrom Slovenska všetkých vekových kategórií a donedávna držal najstarší slovenský plavecký rekord, ktorý bol prekonaný až po 34 rokoch. Je členom americkej Academy of Nutrition and Dietetics a členom Zboru riaditeľov v celosvetovej True Health Initiative založenej dr. Davidom Katzom z Yale University v USA. Je hrdý na to, že je spoluzakladajúcim členom Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu.

Ďalší členovia: