ČLENOVIA SAVP

Eva Blaho

Záujem o zdravú stravu sa u nej prehĺbil už počas štúdia na Hotelovej akadémii v Čadci. Po rozhodnutí venovať sa tejto téme intenzívnejšie a so zámerom dosiahnuť čo najkvalitnejšie vzdelanie, si vybrala štúdium na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT v Austrálii. Trojročné štúdium so špecializáciou na zdravú výživu a fytoterapiu („Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine“) úspešne ukončila v roku 2011. Počas štúdia pracovala na fakultnej klinike, ako aj konzultantka v oblasti fytoterapie a stravovania v špecializovaných predajniach so zdravou výživou. Po návrate na Slovensko si rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania. V rokoch 2014-2017 pôsobila na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku - Medante ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami. Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem iné, ktoré šíri ideu moderného stravovania a zabezpečuje zdravú stravu pre deti aj dospelých. Venuje sa aj publikačnej a vzdelávacej činnosti vo forme písania kníh, článkov, workshopov a rôznych prednášok. Na posledných dvoch tituloch „Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu“ a „Diéta pre diabetikov“ spolupracovala s MUDr. Petrom Minárikom, PhD. Napriek tomu, že je momentálne na materskej dovolenke, stále aktívne pracuje a prehlbuje si vedomosti hlavne v oblasti funkčnej medicíny.

Ďalší členovia: