ČLENOVIA SAVP

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Lékařský diplom získal na Pediatrické fakultě, nyní 2. LF UK v Praze. Po promoci pracoval na dětském odd. nemocnice v Kladně, později jako odborný asistent na I. dětské klinice FN Praha Motol, byl primářem dětského oddělení nemocnice v Silianě (Tunisko), odborným asistentem nemocnice Argenteuil (Francie). V roce 1997 obhájil diplom pařížské university Rene Descarte pro klinickou výživu. Po návratu do ČR byl přednostou Dětské polikliniky FN Motol, v současnosti je předsedou Nutričního týmu FN Motol a ústavním dietologem Oddělení léčebné výživy. V rámci odborné činnosti byl řešitelem výzkumných záměrů, grantů či studií se zaměřením na výživu, je autorem nebo spoluautorem četných publikací, článků a dalších prezentací k odborné i laické veřejnosti. Je členem řady odborných společností. T.č. je již čtvrté volební období předsedou České společnosti pro výživu (SPV), organizace s více než sedmdesátiletou historií (www.spolvyziva.cz), která je členem FENS (Federace evropských nutričních společností) a IUNS (Mezinárodní organizace nutričních společností).

Ďalší členovia: