ČLENOVIA SAVP

Mgr. Michal Drdúl

Michal vyštudoval farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského odbor farmácia. Absolvoval viacero kurzov v oblasti racionálnej výživy. Prešiel školeniami výživových softvérov, ako aj školením ohľadom analýzy stravovania. Podieľa sa na odborných prednáškach pre spoločnosť Welko.sk kde školí výživových poradcov. Taktiež školí lekárov a farmaceutov v oblasti výživy. Pôsobí aj ako konzultant pre spoločnosť Planeat pre verziu Planeat Medical. Aktívne sa venuje problematike výživy v medicíne a dietetike ako aj zostavovaniu suplementačných plánov pri rôznych ochoreniach. V neposlednom rade sa zaujíma o problematiku aditív v potravinách.

Ďalší členovia: